ŻURAW WIEŻOWY – tzw. DŹWIG BUDOWLANY

Szkolenie / kurs dla kandydata na operatora żurawi wieżowych kat I Ż – szkolenie kończy się egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego

Szkolenie i egzamin obejmuje wszystkie typy żurawi górno i dolno obrotowych bez ograniczeń tonażowych oraz żurawi szybko montujących.

Kurs prowadzony jest na podstawie programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego – jesteśmy certyfikowanym Ośrodkiem szkoleniowym

Warunki przyjęcia na szkolenie:

- ukończone 18 lat życia,
- wykształcenie podstawowe
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy jako operator żurawi wieżowych + praca na wysokości

(ośrodek współpracuje z odpowiednim lekarzem medycyny pracy);Celem szkolenia/kursu zawodowego dla kandydatów na OPERATORÓW ŻURAWI WIEŻOWYCH kat. IŻ jest:

1. przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego, w celu uzyskania uprawnień operatora żurawi wieżowych – (dźwigów budowlanych).

2. podwyższanie lub rozszerzanie posiadanych kwalifikacji zawodowych osób posiadających uprawnienia z ograniczeniami tonażowymi lub ze względu na typ dźwigu (dolno lub górnoobrotowych)  obsługujących żurawie wieżowe.

- wiadomości o dozorze technicznym
- stateczność żurawi wieżowych 
- elementy i mechanizmy żurawi wieżowych
- napęd i sterowanie mechanizmów
- urządzenia zabezpieczające żurawie wieżowe (dźwigi budowlane)
- zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
- zasady eksploatacji żurawi (dźwigów)
- obowiązki operatora żurawi przed podjęciem pracy jak i po skończeniu pracy
- bezpieczeństwo i higiena pracy.
- zajęcia praktyczneKurs operatora żurawi wieżowych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym przed powołaną komisją UDT.

 

Uprawnienia na żurawie wieżowe są ważne bezterminowo. 

 

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com