SZKOLENIE/KURS

ŻURAW WIEŻOWY – (dźwigi budowlane) dawna kat. I Ż

                   uprawnienia obejmują również żurawie szybkomontujące się

 

 

Szkolenie / kurs dla kandydata na operatora żurawi wieżowych kat I Ż – szkolenie kończy się egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego

 

Szkolenie i egzamin obejmuje wszystkie typy żurawi górno i dolno obrotowych bez ograniczeń tonażowych oraz żurawi szybko montujących.

Kurs prowadzony jest na podstawie programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego – jesteśmy certyfikowanym Ośrodkiem szkoleniowym

Warunki przyjęcia na szkolenie:

- ukończone 18 lat życia,
- wykształcenie podstawowe

Celem szkolenia/kursu zawodowego dla kandydatów na OPERATORÓW ŻURAWI WIEŻOWYCH (żurawi budowlanych) kat. IŻ jest:

1. przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego, w celu uzyskania uprawnień operatora żurawi wieżowych – (dźwigów budowlanych).

2. podwyższanie lub rozszerzanie posiadanych kwalifikacji zawodowych osób posiadających uprawnienia z ograniczeniami tonażowymi lub ze względu na typ dźwigu (dolno lub górnoobrotowych)  obsługujących żurawie wieżowe.

- wiadomości o dozorze technicznym
- stateczność żurawi wieżowych 
- elementy i mechanizmy żurawi wieżowych
- napęd i sterowanie mechanizmów
- urządzenia zabezpieczające żurawie wieżowe (dźwigi budowlane)
- zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
- zasady eksploatacji żurawi (dźwigów)
- obowiązki operatora żurawi przed podjęciem pracy jak i po skończeniu pracy
- bezpieczeństwo i higiena pracy.
- zajęcia praktyczneKurs operatora żurawi wieżowych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym przed powołaną komisją UDT.

  

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com