PRĄD 

Elektroenergetyka, energetyka,

kwalifikacje komisji powoływanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki /m.in. SEP, SIMP, SPE /

Wszystkie szkolenia mogą być przeprowadzone jako indywidualne lub grupowe

Wszystkie szkolenia możemy przeprowadzić we wskazanym miejscu i czasie przez Zleceniodawcę.

Zakres szkoleń dostosowany do potrzeb uczestników i Zleceniodawców.

 

Wszystkie zagadnienia mogą być realizowane w ramach kursów o połączonej tematyce.

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (uprawnienia Dozoru / Eksploatacji Grupa 1) w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające,przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 

Pkt

wg załącznik nr 1 do Rozp.

Nazwa kursu:

 

Eksploatacja na stanowisku

Dozoru i / lub Eksploatacji:

Proponowana forma kształcenia

Instruktaż

ilość godzin

Seminarium

ilość godzin

1

urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego

1 - 3

5

2

urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

1 - 3

5

3

urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV

1 - 3

5

4

zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW

1 - 3

5

5

urządzenia elektrotermiczne

1 - 3

5

6

 

 

 

7

sieci elektrycznego oświetlania ulicznego

1 - 3

5

8

elektryczna sieć trakcyjna

1 - 3

5

9

elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

1 - 3

5

10

aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

1 - 3

Do każdego z punktów

 

 

Inne proponowane szkolenia elektroenergetyczne:

 

 

 

                                   Nazwa kursu:

Proponowana forma kształcenia

Seminarium

ilość godzin

Pomiary elektryczne. Prace kontrolno – pomiarowe

5

Eksploatacja urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne

5

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, wraz z pomiarami

8

Elektryk ( specjalność: instalacje elektryczne niskiego napięcia )

8

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, wraz z pomiarami

16


Dłuższe szkolenia ustalamy indywidualnie.

 EGZAMINY - stacjonarne

odbywają się w każdy wtorek w godzinach:

od 10.00 do 12.00

 

Dla grup zorganizowanych szkolenia i egzaminy przeprowadzamy na wyznaczonym terenie, w terminach zaproponowanych przez zleceniodawcę.

  

Ze względu na szczególny czas zapraszamy do udziału w kursach i egzaminach kwalifikacyjnych za pośrednictwem Internetu bez wychodzenia z domu.  #zostańwdomu

  

 Mówi o tym:

Ustawa o szczególnych  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) ze zmianami:  Sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r., może być przeprowadzane zdalnie pod warunkiem zachowania możliwości identyfikacji osoby której kwalifikacje się sprawdza i zabezpieczenia przebiegu egzaminu przed ingerencją osób trzecich

 

 

Istnieje możliwość zorganizowania egzaminów w dowolnym terminie przy zgłoszeniu co najmniej 5 osób.

Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. Dz.U. Nr 89 z dnia 21 maja 2003, poz 828

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com